Heximus / El. prekyba / Sąlygos ir taisyklės

Sąlygos ir taisyklės

Prieš pradėdami naudotis ar registruotis mūsų elektroninėje parduotuvėje atidžiai perskaitykite šias naudojimosi sąlygas (taisykles). Registruodamiesi jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis taisyklėmis.

 

1. Bendrosios nuostatos:

1.1 Sąlygos ir taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse (toliau „Taisyklės“), yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui UAB „Heksimus“, juridinio asmens kodas 300580894, PVM mokėtojo kodas LT100002552113, esančios Mindaugo g. 23a, LT-03231, Vilniuje, elektroninėje parduotuvėje „www.eHex.lt“ (toliau „Elektroninė parduotuvė“) ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai;
1.2 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti Taisykles (įskaitant, tačiau neapsiribojant, dėl apmokėjimo sąlygų pakeitimo, dėl taikytinų teisės aktų pasikeitimo ir pan.) be išankstinio įspėjimo, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas:

2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo duomenis, pasirenka apmokėjimo būdą, susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Apmokėti“ ir jį apmoka, o Pardavėjas gauna apmokėjimo patvirtinimą iš banko ar kitos mokėjimų įstaigos. Pardavėjui negavus apmokėjimo patvirtinimo per 2(dvi) darbo dienas nuo jo pateikimo, užsakymas yra anuliuojamas, o sutartis laikoma nesudaryta.
2.2 Jeigu Pirkėjas kreipėsi tiesiogiai į Elektroninės parduotuvės atstovus ar vadybininkus ir gavęs jam paruoštą pasiūlymą, jį patvirtino atlikdamas apmokėjimą dėl nuotolinio prekių įsigijimo – jam taikomos visos šios sutarties nuostatos.
2.3 Sudarydamas sutartį Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakytų prekių instrukcija lietuvių kalba (kai taikoma) ir užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima prekes ar Pardavėjas perduoda prekes kurjeriui (jei prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis). Pažymėtina, kad PVM sąskaita faktūra išrašoma Prekių perdavimo kurjeriui ar Prekių atsiėmimo/priėmimo (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas) dienos data.

 

3. Pardavėjo teisės:

3.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės veikimui, stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti pirkėjo galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją;
3.2 Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju pastarojo paskyroje nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sprendžiant iškilusius klausimus Pirkėjui naudojantis Elektronine parduotuve, teikdamas informaciją apie užsakymo (-ų) vykdymo eigą;
3.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pardavėjas negauna patvirtinimo apie užsakymo apmokėjimą per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo pateikimo;
3.4 Pranešimai yra siunčiami tarp šalių Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

 

4. Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė:

4.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
4.2 Prekės, pateikiamos Elektroninėje parduotuvėje yra prieinamos Pardavėjo arba jo tiekėjų sandėliuose. Jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas. Pardavėjas turi teisę Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, tačiau Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti.;
4.3 Pardavėjas įsipareigoja pervesti Pirkėjui grąžintinas sumas per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo tokios Pardavėjo pareigos atsiradimo dienos;
4.4 Pirkėjui pateikus netikslius duomenis registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to kilusius padarinius;
4.5 Pardavėjas neatsako už Elektroninėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitas internetines svetaines ir ten pateikiamą informaciją. Elektroninėje parduotuvėje pateikiamų prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio ir gali nežymia skirtis (pavyzdžiui, atspalvis, dėl Pirkėjo naudojamo ekrano savybių, ir pan.). Taip pat, Elektroninėje parduotuvėje pavaizduotas įpakavimas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo perduodamo kartu su preke Pirkėjui;
4.6 Pirkėjas patvirtina savo supratimą, kad prekių pristatymo terminai prekių aprašymuose yra preliminarūs ir gali būti ilgesni, nei nurodyti, jei prekių nėra Pardavėjo ar jo tiekėjų sandėliuose. Esant ženkliems neatitikimams tarp prekių aprašyme nurodyto ir realaus prekių pristatymo terminas, Pardavėjas susisieks su Pirkėju elektroniniu paštu ir/ar telefonu bei informuos apie prekių pristatymo terminus.

 

5. Pirkėjo teisės:

5.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje Taisyklių ir ir jas sudarančių ir /ar jose nurodytų dokumentų nustatyta tvarka;
5.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su elektronine parduotuve, informuodamas apie tai Pardavėją raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti kokybišką prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos; Gražinimo sąlygos yra aptariamos elektroninės parduotuvės skiltyje „Prekių grąžinimas“. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
5.2.1 grąžinama prekė turi būti nenaudota;
5.2.2 grąžinama prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje, su instrukcija ir garantijos dokumentais, jei jie buvo pristatyti su preke;
5.2.3 prekė turi būti veikianti. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti;
5.2.4 prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
5.2.5 grąžinama prekė turi būti tokios pat komplektacijos, kuri buvo gauta iš pardavėjo;
5.2.6 grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą;
5.2.7 Pirkėjas yra atsakingas už saugų prekės grąžinimą ir turi padengti visas transportavimo išlaidas.
5.3 Pirkėjas turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją;
5.4 Papildoma informacija ir klausimai yra siunčiami užpildant kreipimosi formą elektroninės parduotuvės skyriuje “Klauskite konsultanto” arba kreipiamasi kontaktų skiltyje nurodytu telefonu ar elektroninio pašto adresu.

 

6. Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė:

6.1 Pirkėjas, naudodamasis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis;
6.2 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka;
6.3 Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu Pirkėjas buvo neteisingai nurodęs pristatymo adresą ir/ar neteisingą kontaktinę informaciją;
6.4 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą;
6.5 Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus atliktus elektroninėje parduotuvėje;
6.6 Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas;
6.7 Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju, jo įgaliotu atstovu arba kurjeriu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą ar kitaip patvirtinti siuntos gavimą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, ar kitaip patvirtinus prekės gavimą, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu;
6.8 Jei du kartus užsakytų prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus bei prekių pristatymo mokestį/išlaidas.
6.9 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

7. Prekių kaina, apmokėjimas, pristatymas ir garantinės sąlygos:

7.1 Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme, priklausomai nuo pirkėjo pasirinkimo, nurodomos eurais su PVM arba be PVM;
7.2 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš jo pasirinktų būdų:
7.2.1 Išankstinis bankinis pavedimas – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus pagal išankstinę sąskaitą-faktūrą Pirkėjas perveda į Pardavėjo banke esančią elektroninės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju atitenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;
7.2.2 Apmokėjimas NEOPAY sistema – tai išankstinis apmokėjimas naudojantis el. mokėjimų priėmimų tarpininko Neopay mokėjimo inicijavimo paslauga - pagrindinių Lietuvos bankų nuorodos tiesioginiam apmokėjimui internetu. Atsakomybė už duomenų saugumą atitenka Neopay paslaugai ir bankui.
7.2.3 Mokėjimo atidėjimas (tik verslo klientams) – Mokėjimo atidėjimo limitas suteikiamas užpildant prašymo formą. Po formos užpildymo Pardavėjas išnagrinės Pirkėjo prašymą ir informuos apie suteikto dydžio mokėjimo atidėjimo trukmę ir limitą arba apie tai, kad toks prašymas nėra patenkintas. Pardavėjas turi teisę nenurodyti priežasčių, dėl kurių aukščiau nurodytas Pirkėjo prašymas yra nepatenkinamas. Jei po kliento prašymo mokėjimo atidėjimas nebus suteikiamas, klientas galės naudotis UAB “Heksimus” internetinę svetaine ir užsisakyti prekes, tačiau tokiu atveju už užsakymus reikės mokėti išankstiniu bankiniu pavedimu arba naudojant NEOPAY sistemą.
7.3 Pardavėjas pradeda formuoti prekių užsakymą tik gavęs apmokėjimą už prekes.
7.4 Prekes pristato Pardavėjas, jo įgaliotas atstovas arba kurjeris.
7.5 Prekių pristatymo mokestis yra nustatomas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir vertę.
7.6 Garantija yra 2 metai nuo prekės įsigijimo dienos, jei nenurodyta kitaip. Juridiniams asmenims - 12 mėnesių, jei nenurodyta kitaip.
7.7 Jei Pirkėjas atsisako sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, jis privalo padengti prekių grąžinimo ir kitas išlaidas, jei taikytina.

 

8. Baigiamosios nuostatos:

8.1 Jei kyla ginčas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kurio neįmanoma išspręsti derybų būdu, Pirkėjas turi galimybę pateikti skundą ar reikalauti žalos atlyginimo ne teismo tvarka. Pirkėjas gali kreiptis su prašymu į Valstybinę vartotojų teisių ir apsaugos tarnybą (http://www.vvtat.lt).
8.2 Pirkėjų skundai taip pat gali būti nagrinėjami Elektroninėje Ginčų sprendimo platformoje: ec.europa.eu/odr/.